Behandel met MantraWetenschap en trillingen

Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben nu ruimschoots aangetoond dat in ons materiële universum alles trilt, oscilleert, met zijn specifieke frequentie, en dat bijgevolg de vibraties van geluid direct onze geest en ons lichaam beïnvloeden.

In feite is elke cel uitgerust met een magnetisch veld, detecteerbaar rond elk organisme met specifieke instrumenten. De cellen communiceren met elkaar via hun magnetisch veld, waarbij ze de informatie verzenden en ontvangen die nodig is om specifieke functies uit te voeren. Dit magnetische veld kan worden beschouwd als het geheugen van de enkele cel . De trillende beweging van de elektronen die in de kern van de cel aanwezig zijn, bepaalt de veranderingen in het magnetische veld van de cel en wijzigt bijgevolg het gedrag of de functie van de cel zelf. Hieruit volgt dat het mogelijk is om het gedrag van een cel te veranderen door vibratiefrequenties in te voeren.

Een andere wetenschappelijke demonstratie van de invloed van trillingen op mensen betreft de elektrochemische activiteit van onze hersenen, die zich manifesteert door elektromagnetische golven: hersengolven, meetbaar met elektronische apparaten. De frequentie van deze golven, berekend in "cycli per seconde", of Hertz (Hz), varieert afhankelijk van het type activiteit waarin de hersenen zijn betrokken. Als de hersenen worden onderworpen aan impulsen (visueel, geluid of elektrisch) met een bepaalde frequentie, is de natuurlijke neiging om af te stemmen op de frequentie van die impuls. Dit fenomeen wordt RESONANTIE genoemd. Als de hersenactiviteit van een persoon zich bijvoorbeeld in de bètagroep bevindt (dus in de waaktoestand) en het onderwerp gedurende een bepaalde periode aan een stimulus van 10 Hz (alfa-golven) wordt blootgesteld, heeft zijn hersens de neiging om om zijn activiteit aan te passen in de richting van de ontvangen stimulus. Dit betekent dat als ons brein wordt blootgesteld aan trillingsfrequenties van een bepaald type, het mogelijk is om het te laten werken op langzamere golven, zoals Theta-golven, die ons creatieve en inspirerende deel doen ontwaken , stress verlichten, pijn verminderen door het bevorderen van vrijgave endorfines en synchroniseren van de twee hersenhelften. Recente bevindingen van het American Journal of Psychiatry suggereren dat de toename van de Theta-activiteit in de prefrontale gebieden van de hersenen leidt tot een herstel zonder medicijnen van ernstige depressiesymptomen.

Resonantie is een fenomeen dat feitelijk het hele lichaam beïnvloedt, omdat verschillende geluidsfrequenties (geluiden van verschillende hoogten) de vibratie van verschillende delen van het lichaam stimuleren. Bovendien werken de verschillende samenstellende elementen van geluid op verschillende delen van de hersenen. De toon beïnvloedt bijvoorbeeld de limbische middenhersenen, die emoties regelen.

Dit komt door het feit dat in het lichaam van ieder mens micro-antennes, bekend als aminozuren, direct verbonden zijn met DNA, die functioneren als een uiterst verfijnde zender en ontvanger van frequenties. Wetenschappers van het HeartMath Institute en andere onderzoeksinstituten hebben ontdekt dat deze micro-antennes die op DNA aanwezig zijn, worden geactiveerd of gedeactiveerd door frequenties die door DNA worden gefilterd. Emoties, gedachten en woorden hebben hun eigen trillingsfrequentie, dat wil zeggen ze genereren golflengten van verschillende snelheden en duur, die worden uitgezonden dankzij het magnetische veld van het menselijk lichaam en individuele cellen, en die deze microantennes kunnen activeren. Negatieve emoties, van angst, angst, woede en dergelijke activeren slechts enkele van deze "antennes". Terwijl positieve emoties een veel groter aantal "antennes" activeren omdat ze een snelle en korte golflengte genereren.

Een ander belangrijk recent Russisch wetenschappelijk onderzoek toont aan dat DNA kan worden beïnvloed en geherprogrammeerd door woorden en frequenties. Russische onderzoekers hebben linguïsten en genetici bijeengebracht en ontdekt dat de genetische code, vooral in die schijnbaar nutteloze 90%, dezelfde regels volgt als al onze menselijke talen. Door de regels van syntaxis, semantiek en basisgrammaticale regels te vergelijken, ontdekten ze dat de alkalines van ons DNA een normale grammatica volgen en vaste regels hebben zoals in onze talen. De Russische biofysicus en moleculair bioloog Pjotr ​​Garjajev en zijn collega's onderzochten het trillingsgedrag van DNA en konden door het moduleren van bepaalde frequentiepatronen (geluiden) met een laserstraal de frequentie van DNA en daarmee de genetische informatie zelf beïnvloeden. Zeker de frequentie moet de juiste zijn en dit is de reden waarom niet iedereen hetzelfde resultaat heeft of altijd hetzelfde kan doen.

Dit alles verklaart goed hoe geluidstrillingen echt diep in de mens werken, op het cellulaire en zelfs het DNA-niveau.

De vibraties van de heilige Mantra's

De spirituele meesters van verschillende culturen en tradities weten al duizenden jaren de invloed van geluid op ons lichaam, op onze geest en op onze psyche. Ze wisten heel goed dat ons lichaam kan worden geprogrammeerd met taal, woorden en gedachten. Daarom wordt MANTRA al eeuwenlang in verschillende spirituele tradities gebruikt, niet alleen in India, om gezondheid en vreugde in ieders leven terug te brengen en het bewustzijnsniveau te verhogen. Mantra's zijn geen gebed, maar zijn een precieze combinatie van woorden en klanken in de vorm van lettergrepen, woorden of hele zinnen, geschreven in het Sanskriet.

Sanskriet is een pure, zeer oude taal, ook wel de taal van de goden genoemd, en heeft als bijzonderheid dat elk van de 50 letters, of liever de tekens Akshara genoemd, van het alfabet ( Devanagari ) samenhangen met slechts één geluid. In tegenstelling tot moderne talen waarin meer dan één geluid vaak wordt geassocieerd met dezelfde letter (zoals in het Italiaans kan de letter C zacht worden gelezen als in "ciao" of duurt het als in "clear"). In het Sanskriet wordt elke akshara geassocieerd met een bepaalde frequentie of vibratie die op verschillende niveaus op het bewustzijn inwerkt. Dus de combinaties van deze Akshara's in de verschillende Mantra helpen een bepaald type bewustzijn in het individu te wekken, afhankelijk van de structuur van hetzelfde. Bovendien vertegenwoordigt elke Sanskrietbrief een specifieke vorm van energie of goddelijke kracht en belichaamt een bepaalde vorm van bewustzijn of Sakti . Sanskriet is ook geen verzonnen taal, maar is geboren uit lange en diepgaande meditatiepraktijken van grote rishi's (essays) die deze geluiden in hun lichaam en in de natuur hebben gehoord, ze hebben vertaald in geschreven tekens.

Dit is de reden waarom het reciteren van mantra's in het Sanskriet veel krachtiger en effectiever is dan het herhalen van een eenvoudige zin in een moderne taal. De vibraties van Mantra verbinden ons opnieuw met natuurlijke en innerlijke geluiden en vibraties, en brengen ons terug in een staat van harmonie en evenwicht .

Een ander fundamenteel aspect dat niet moet worden onderschat, is dat de vibraties van de Mantra worden geproduceerd door onze stem of door onze geest, dat wil zeggen, ze komen van binnenuit, ze worden in ons gegenereerd. Het reciteren van een Mantra is daarom een ​​endogeen fenomeen, volledig actief, creatief, onder de controle en de wil van het individu. Dit is de reden waarom ze zo effectief en krachtig zijn, vergeleken met de geluiden geproduceerd door verschillende instrumenten of apparaten. De apparaten produceren trillingsgolven of geluiden die positieve effecten kunnen hebben, maar minder dan de Mantra, omdat ze extern worden gegenereerd, op een exogene en passieve manier, waardoor we ook afhankelijk zijn van externe hulp. Met de Mantra kunnen we volledig autonoom en onafhankelijk zijn op onze weg naar geluk en gezondheid.

Ontdek ook de voordelen en praktijken van Mantra Yoga

De wetenschap van Mantra: de Para-Tan

Mantra is het fundamentele instrument dat wordt gebruikt in PARA-TAN: de wetenschap van het gebruik van heilige klanken (mantra) tantrist om lichaam-geest-geest opnieuw te harmoniseren en het eigen evenwicht te vinden. Dit oude systeem is aan het licht gebracht door de Indiase Tantrische Meester Shri Param Eswaran, een discipel sinds de kindertijd van de grote Sivananda.

Para-Tan heeft zijn oorsprong in Shakta Tantrism van Zuid-India en heeft nu internationale erkenning gekregen. Het werkt op het fysieke, mentale, emotionele, psychische en spirituele niveau omdat het werkt op het systeem van de nadi's, onze subtiele energiekanalen en op de chakra's, ze zuivert en dus de stroom van vitale energie stimuleert.

De krachtige Mantra van Para-Tan dringt diep in op het lichaam op cellulair niveau, en handelt in het bijzonder op cellulaire herinneringen, het verwijderen van emotionele en fysieke toxines, die zich manifesteren met ziektes, chronische vermoeidheid, depressie en moeilijkheden in relaties en in het leven. Para-Tan wekt ook slapende gebieden van de hersenen en de overeenkomstige vermogens in het mentale en psychische lichaam. Dit is de reden waarom Para-Tan wordt beschouwd als een compleet systeem om het lichaam-geest-zielsysteem opnieuw in evenwicht te brengen.

De specificiteit van Para-Tan bestaat vooral in Sound Healing, een oude "behandeling" waarin bepaalde Mantra- pakjes ( bija-geluiden ) rechtstreeks op het lichaam van een andere persoon worden toegepast, op specifieke punten op basis van de heilige geometrie van de Sri Chakra . Elk van deze oude heilige geluiden trilt met een bepaalde frequentie in overeenstemming met die van de verschillende energiekanalen en chakra's, waardoor de verbinding met universele energieën wordt verbeterd. Door Para-Tan wordt ons natuurlijke goddelijke potentieel voor zelfgenezing gereactiveerd, wat een spontaan proces op gang brengt voor wereldwijde gezondheid en welzijn. De beoefening van Para-Tan is heel eenvoudig te leren en is geschikt voor mensen van alle leeftijden en fysieke omstandigheden.

Mantra-effecten

Zoals we hebben gezien, worden ons lichaam, onze cellen, ons DNA sterk beïnvloed door trillingen. In het bijzonder zijn ze erg gevoelig voor de Mantra-vibraties die op een subtiele, diepgaande en effectieve manier innerlijk werken. De herhaling van een Mantra is een krachtig middel om de innerlijke vrede te herstellen, de rusteloze geest te kalmeren, het concentratievermogen te vergroten en een groter bewustzijn te krijgen. In feite bestaat het woord Mantra uit de achtervoegselman die in het Sanskriet geest, denken, mentale stroom en het achtervoegsel betekent waartussen beschermen of bevrijden betekent. Dus een Mantra is wat de geest bevrijdt, ons beschermt tegen de wervelwind van onze gedachten, tegen angst, angst en negativiteit. Met de constante praktijk van het herhalen van de Mantra ( Japa ), worden de psychische energieën geactiveerd, de nadi's worden opgeruimd (onze subtiele energiekanalen), de pijnappelklier wordt nieuw leven ingeblazen, waardoor onze natuurlijke intuïtieve vermogens worden gewekt.

Dr. Deepak Chopra, een beroemde Amerikaanse endocrinoloog, beschrijft in zijn publicatie "Quantum Healing" de genezingsresultaten (in synergie met andere therapieën) tegen KANKER. Deze resultaten werden bereikt door de ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfkennis, het stimuleren van het fysiologische potentieel van het individu, gebruikmakend van het "oergeluid" van Mantra OM.

Andere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de constante herhaling van een mantra ( Japa ) de belangrijkste oorzaak van hartstress verlicht, waardoor de last van milieu- en intrapsychische stress die wordt overgedragen van de hypothalamus (verbonden met het limbisch systeem) op de elektrisch geleidende vezels van het hart wordt verminderd. het sympathische systeem. Het gevolg is dat dankzij de herhaling van de Mantra de hartslag, bloeddruk en het werk van het cardiovasculaire systeem worden verminderd, waardoor de mogelijkheid van hartaanvallen en andere ziekten gerelateerd aan het cardiovasculaire systeem wordt verminderd.

De subtiele harmonische vibraties van de Mantra, zowel mentaal als vocaal, fungeren als een middel om ons bewustzijn en het onderbewustzijn te reinigen en te zuiveren, en na verloop van tijd leiden we tot de vervanging van negatieve gevoelens door positieve gedachten, en geven een gevoel van dankbaarheid en sereniteit .

Een van de resultaten die direct met het beoefenen van Mantra is verkregen, is de controle van de ademhaling, wat het middel is waarmee het vermogen om je emoties te beheersen kan worden ontwikkeld. In feite verdwijnen de stemmingswisselingen wanneer we erin slagen de adem en de emoties onder controle te krijgen, het bewustzijn van het huidige moment groeit en we een toestand van stille en onbeschrijfelijke gelukzaligheid bereiken.

Dankzij de kracht van het beoefenen van Mantra, gaan we geleidelijk weg van de oude patronen van denken en gedrag die ons tot nu toe hebben beperkt, ons hebben gedestabiliseerd en lijden hebben veroorzaakt.

De voordelen van het beoefenen van Mantra zijn afhankelijk van het individu, zijn vertrekpunt, zijn huidige staat, zijn vorige levens en de intensiteit en passie die hij in de praktijk brengt. Een bepaald effect wordt echter gevonden, zelfs als de Mantra mechanisch wordt herhaald.

Mantra is geen magische pil, maar eerder een constante stroom water die geleidelijk zelfs de hardste steen erodeert.

conclusies

Al duizenden jaren worden mantra's gebruikt als een hulpmiddel om iemands gezondheid en volledig en duurzaam welzijn te herstellen. Honderden mensen in de wereld beoefenen nu Para-Tan en zijn getuige geweest, ook via video, van de buitengewone effectiviteit van dit oude systeem. Persoonlijk oefen ik al meerdere jaren Para-Tan en ik kan de absolute validiteit van deze methode voor fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn bevestigen. Dankzij Para-Tan, dat ik rechtstreeks van Master Shri Param Eswaran leerde, is mijn benadering van de situaties en uitdagingen van het leven verbeterd, ben ik rustiger en helderder geworden, meer glimlachend en meer sereen. Mijn gezondheid is verbeterd en ik ben in staat geweest om chronische aandoeningen op te lossen die ik al jarenlang aansleept. Mijn relaties met mensen zijn ook ten goede veranderd. Ik besluit door lezers uit te nodigen om uit de eerste hand te ervaren hoe krachtig en toegankelijk dit systeem echt een duurzame vrede en welzijn kan brengen.

Het onderzoek wordt geciteerd in het boek "Vernetzte Intelligenz" door Von Grazyna Fosar en Franz Bludorf, ISBN 3930243237. Het boek is alleen in het Duits beschikbaar. Het is mogelijk om contact op te nemen met de auteurs via de website //www.fosar-bludorf.com Kontext - Forum for Border Science.

Swami Sivananda Radha (1994)

Frawley D. (2010)

Tigunait R. (1996)

Lees ook Mantra Ho'oponopono, zoals gezegd >>

Vorige Artikel

Kokosolie: een hulpmiddel om gewicht te verliezen?

Kokosolie: een hulpmiddel om gewicht te verliezen?

We denken altijd dat vetten iets zijn om te demoniseren, maar het is de moeite waard om te ontdekken dat ze niet allemaal hetzelfde zijn en niet allemaal "verstopte straten" zijn. Er zijn categorieën van vetzuren die in plaats daarvan gunstige effecten op ons lichaam hebben. Veel van deze zitten in kokosolie, een stof met veel gezonde en cosmetische deugden ....

Volgende Artikel

Wanneer de zere keel hardnekkig is, hoe moet je het bestrijden?

Wanneer de zere keel hardnekkig is, hoe moet je het bestrijden?

Het gebeurt zo, dat je een paar dagen een zere keel hebt , maar je hebt geen tijd om te stoppen, om thuis warm te blijven. Ga uit, ga aan het werk, ren, alles zoals gebruikelijk. Maar hij volgt je altijd, trouwe metgezel. Een eenvoudige keelpijn zou binnen drie tot zeven dagen moeten overgaan . Wat te doen als de keelpijn aanhoudt ...